ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA’MINLASHINING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 901-907

Keywords : millat; fuqaro; ko‘pmillatlilik; millatlararo totuvlik; diniy bag‘rikenglik; ijtimoiy birdamlik.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada mamlakatimizda milliy tenglikning huquqiy qonunchilikda, ayniqsa, Konstitutsiyamizda mustahkamlab qo‘yilganligi, milliy bag‘rikenglik sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun – mohiyati haqidagi fikrlar bayon qilingan. Shuningdek, millatlararo totuvlikning jamiyat barqarorligini ta'minlashdagi roli, mamlakatimizdagi millat, elat va etnik guruhlarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni erishilgan tarixiy xulosalarga asoslangan holda ilmiy va tizimli yondoshuv asosida yoritib berishga qaratildi. Maqolada milliy va diniy bag‘rikenglik va yagona Vatan tuyg‘usini shakllantirish masalalari ham yoritilgan.

Last modified: 2021-12-28 14:25:08