ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BO`LAJAK MAKTAB O‘QITUVCHILARINI INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 908-914

Keywords : Pedagogik psixologik bo`lajak maktab o‘qituvchisi; innovatsion kasbiy faoliyat; pedagogik amaliyot; kompetensiya; ijodiy yondashuv; pedagogik vaziyatlar; ilg‘or tajriba;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada bо‘lajak maktab o‘qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonining о‘ziga xos pedagogik, psixologik xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, ularni innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashda pedagogik amaliyot, ilg‘or tajribalar hamda ota-onalar bilan hamkorlik masalalari bayon qilingan.

Last modified: 2021-12-28 14:27:59