ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İBNÜ’L-ADÎM VE BUGYETÜ’T-TALEB FÎ TARIHI HALEB-I

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1802-1820

Keywords : İbnü’l-Adîm; Bugyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb; Coğrafya; Tarih; Ekonomi; Din; Kültür;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Eyyûbî döneminin önemli âlim, şair ve devlet adamlarından biri olan İbnü'l-Adîm, Bugyetü't-Taleb fi Tarihi Haleb adlı eser ile tanınmaktadır. Ortaçağ Tarihi ana kaynakları arasında gösterilen Bugyetü't-Taleb fi Tarihi Haleb adlı eserin verdiği bilgiler bu dönem şehirleri ve olayları için güvenilir bilgiler içermektedir. Hatta yazar, eserde verdiği bilgilerin güvenirliğini arttırmak için birçok yazılı ve sözlü râvi kullanmıştır. İslâm coğrafyacılarının eserleri arasında gösterilen Bugyetü't-Taleb fi Tarihi Haleb adlı eser, klasik coğrafya eserlerine benzemese de Irak ekolü tarzında yazıldığı söylenebilir. İbnü'l-Adîm'in hem Bağdatlı olması hem de Irak coğrafya ekolüne bağlı olması eserin Halep merkezli oluşmasına neden olan en önemli noktadır. Bu özelliğinden dolayı eserde Halep ve coğrafyasının tarihsel panoramasını aydınlatan değerli bilgiler yer almaktadır. Eserin ana noktasını Halep ve çevresinde yer alan şehirlerin coğrafî durumları oluşturmuştur. Ancak bu bilgiler coğrafi bilgilerle sınırlı değildir. Eserin içerik taraması sonucunda tarih, ekonomi, din ve kültür gibi daha birçok bilgilerin mevcudiyeti tespit edilmiştir. Bu değerli bilgiler sayesinde eser sadece günümüz tarihçileri için değil, aynı zamanda Ortaçağ Tarihi'ni anlamamızı kolaylaştırması noktasında da büyük önem arzetmektedir.

Last modified: 2022-01-21 20:36:11