ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Farklı Antijen Hazırlama Metotları İle Hazırlanan İnsan Meme Kanseri Hücre Lizatlarının Adjuvan Kombinasyonları İle İmmünostimülan/Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 96-110

Keywords : Meme Kanseri; Aşı; AU-565; MCF-7; Antijen;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Meme kanseri, meme dokusundaki sağlıklı hücrelerin DNA hasarları, genetik mutasyonlar, UV, radyasyon, kanserojenler ve çeşitli kimyasal maddeler gibi faktörlere maruz kalması sonucunda kontrolsüz çoğalarak oluşmaktadır. Uygun teşhiş ve tedavi yöntemlerini belirlemek amacıyla literatürde birçok in vivo ve in vitro çalışma gerçekleştirilmiştir. In vivo çalışmaların başlangıç basamağı olan aşı konsantrasyonlarının belirlenmesi, çalışmaların sağlıklı ilerleyebilmesi için kritik bir aşamadır. Bu çalışmada ilk kez AU-565 / MCF-7 hücre hatları kullanılarak iki farklı antijen hazırlama yöntemi (otoklavlama, dondurma-çözdürme) ile antijenler oluşturulmuştur. Daha sonra insan meme kanseri hücre dizilerinden elde edilen antijenler, sırasıyla Griess reaktifi ve MTT testi ile immünostimülan aktivite ve sitotoksisiteyi araştırmak için J774 makrofaj hücre kültür sistemine ve L929 fibroblast hücre hattına tek başına ve farklı adjuvanlarla (Polyoxidonium, Freund's) uygulandı. 48. saatin sonunda her kuyudaki hücre canlılık oranı incelenip bu sonuçlar ışığında meme kanserine karşı oluşturulan en uygun aşı konsantrasyonu ve bu konsantrasyonların canlılık analizleri belirlenmiştir. Antijen hazırlama metodları arasında dondurma-çözdürme metodunun otoklavlama metoduna göre daha etkili olduğu, AU-565 ve MCF-7 hücre hattından dondurma-çözdürme metodu ile hazırlanan antijenlerin 160 µg/ml konsantrasyonda en yüksek immünostimülan etkinlik gösterdiği belirlenmiştir. Adjuvanlar arasında ise Freund’s adjuvanının immünostimülan etkisinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda en uygun antijen hazırlama metodu ve belirlenen en uygun aşı konsantrasyonu kullanılarak yapılan in vivo çalışmalardan elde edilecek antikorların meme kanserine karşı tanı ve tedavide kullanılmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00