ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Damla Döküm Yöntemi ile Üretilen Perovskit Filmlerin Yaşlanma Süreçlerinin Elektriksel Karakterizasyon Teknikleri ile Belirlenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 44-54

Keywords : Damla döküm yöntemi; Kimyasal buhar biriktirme; Perovskit; ince film; Yaşlandırma;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Organik-hibrit güneş hücreleri arasında en popüler olan metil amonyum kurşun iyodür (MAPbI3) fazlı perovskit güneş hücreleridir. Bunun nedeni perovskit güneş hücrelerinin sahip oldukları eşsiz özellikler ve yüksek verimlilikleridir. Ancak perovskite güneş hücreleri üretimlerinden hemen sonra verimlilik kaybı yaşamaktadır. Üretim yöntemleri bu verimlilik kaybının nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Perovskite üretim yöntemleri incelendiğinde spin kaplama, termal buharlaştırma ve termal kimyasal buhar biriktirme (Thermal CVD) en çok kullanılan yöntemler olarak görülmektedir. Damla döküm yöntemi ise bölgesel olarak kristal üretiminde etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Bu çalışmada kimyasal buhar biriktirme ve damla döküm yöntemleri birlikte kullanılarak MAPbI3 filmler üretilmiştir. Elde edilen filmlerin morfolojik ve yapısal özellikleri SEM ve XRD yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Üretilen perovskit filmler su buharına maruz bırakılmıştır. Su buharına bağlı olarak malzemelerde oluşan yaşlanma süreçleri elektriksel iletkenlik yöntemleri ile karakterize edilmiştir.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00