ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ultrahızlı Optik Darbeler Kullanılarak Azot Molekülünden Yüksek Mertebeli Harmonik Üretimi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 36-43

Keywords : Yüksek harmonic üretimi; XUV; Ultrahızlı optik; Nitrogen molekülü;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Aşırı ultraviyole (XUV) optik darbelerinin üretilmesi, doğrusal olmayan bir yüksek harmonik üretim (HHG) sürecidir. Ultra kısa yoğun lazer darbeleri moleküler nitrojen (N2) üzerine odaklanarak yüksek mertebeli harmonikler elde edilmiştir. Güçlü lazer alan şiddeti bir gaz hücresine odaklanmış ve 54 eV foton enerjisine kadar optik dalgaboyları üretilmiştir. Deneysel olarak en yüksek foton enerjisi 35. harmonik mertebesi olarak gözlemlenmiştir. Harmoniklerin soğurulması (absorpsiyon) harmonik sinyal verimliliğini kısıtlamaktadır. Harmonik verim, gaz hücresi uzunluğu ve ortam basıncı gibi parametre değerlerinden etkilenmektedir. Ortam parametreleri nedeniyle harmonik verim azalmaktadır. Absorpsiyon uzunluğu için simülasyon Mathematica programı kullanılarak yapılmıştır. Harmonik sinyalin değişimi, harmoniklerin absorpsiyonuna atfedildi ve absorpsiyon uzunluğu ile karşılaştırdı.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00