ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПРИРОДА ТА ПРИЧИНИ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 38-44

Keywords : економічний цикл; криза; економічна криза; фази економічного циклу.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкрито природу циклічності економічних криз, сутність економічного циклу, охарактеризовано фази розвитку циклу та визначено основні причини циклічного відтворення. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів природи циклічності економічної кризи, основних фаз розвитку циклу та причин циклічного відтворення. Застосовано метод ретроспективного історичного аналізу для комплексного дослідження природи циклічності економічних криз. На теоретичному рівні доведено доцільність застосування різних підходів до визначення внутрішніх та зовнішніх причин циклічності економічного розвитку. Визначено, що економічний цикл є періодичним хвилеподібним коливанням ділової активності, чергуванням піднесення і спаду рівня ринкової активності впродовж кількох років. Об?рунтовано, що економічні цикли можуть відрізнятися один від одного за тривалістю й інтенсивністю, але всі вони мають одні і ті самі фази. Наукова новизна отриманих результатів полягає у виокремленні в межах економічного циклу розвитку економіки країни за 1996-2014 рр. більш короткострокових періодів та об?рунтуванні причин та чинників циклічних коливань у їх межах. Практичне значення проведеного дослідження полягає в об?рунтуванні природи та причин циклічності економічних криз, підтвердженні їх періодичності та повторювальності в розвитку економіки України, а також у визначенні залежності між динамікою економічної кон’юнктури та динамікою промислового виробництва і споживання товарів та послуг (динамікою роздрібного товарообігу). Особлива увага приділяється об?рунтуванню причин економічного циклу, дослідженню динаміки номінального та реального ВВП, обсягів промислового виробництва, зміни рівня заробітної плати, тощо. За результатами проведеного дослідження об?рунтовано причини циклічності економічних криз. Доведено, що поглиблення економічних дисбалансів суттєво послабило макроекономічну стійкість, що зрештою призвело до обвалу економіки України в тому числі внаслідок зовнішньої агресії.

Last modified: 2016-07-06 16:44:46