ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ МОНОПОЛІЗОВАНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 51-55

Keywords : конкурентні основи ринку; модель компромісу О. Уільямсона; індекс Херфіндаля-Хіршмана; індекс концентрації; методичний інструментарій;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мета статті полягає в узагальненні методичного інструментарію моніторингу та оцінки рівня монополізованості в економіці. В статті використані такі методи: модельний, графічний, індексний. Результат статті полягає в узагальненні методичного інструментарію моніторингу та оцінки рівня монополізованості в економіці. Серед розглянутих методів більш детально розкрито особливості використання моделі компромісу О. Уільямсона, індексу Херфіндаля-Хіршмана (ННІ) та індексу концентрації (CR). Модель компромісу О. Уільямсона дозволяє визначити суспільні наслідки процесів концентрації виробництва. Її перевага полягає в можливості оцінки загального суспільного ефекту від окремих процесів концентрації виробництва на основі вартісного порівняння зниження витрат від збільшення масштабу виробництва та зростання чистих втрат суспільства від можливого зростання ціни реалізації продукції. Індекс ННІ використовується при аналізі рівня конкуренції та враховує частку на ринку кожного з учасників. Своєю чергою, індекс CR є показником, що відображає ринкову частку (або індекс концентрації) обраної кількості великих за обсягами гравців ринку або суму їх часток на ринку. Наукова новизна полягає в використанні системного підходу до використовуваних методів моніторингу, що охоплює модельний, графічний, індексний методи поряд із аналітичними. Практична значущість статті полягає в узагальненні методичного інструментарію оцінки рівня монополізованості в економіці та можливості використання графічного методу для оцінки результатів господарських операцій щодо злиття, поглинання та об’єднання суб’єктів підприємництва.

Last modified: 2016-07-06 16:49:21