ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТОВАРУ НА РИНКУ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 160-164

Keywords : фінансові важелі; стратегія; ціна; теорія ігор; матричні ігри; моделювання; оптимізація торгів.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В умовах гострої конкуренції і зростаючого динамізму умов господарювання стають важливими питання оптимізації товарної стратегії підприємств, яка повинна не тільки задовольняти потреби споживачів, але й забезпечувати фінансову стабільність підприємства. Одним із головних фінансових важелів, який суттєво впливає на величину прибутку підприємства є ціна. Ціна є результатом домовленості між покупцем і продавцем товару чи послуги. В умовах вітчизняного ринку ціни на продукцію підприємств встановлюються з урахуванням особливостей кон’юнктури ринку, попиту, конкуренції та інших чинників. Правильно сформована цінова і товарна стратегія підприємства фокусує увагу не тільки на визначенні асортиментного переліку продукції, але й дає змогу забезпечити під?рунтя капіталізації підприємства, збалансувати його виробничу діяльність, ризикованість і результативність управлінських рішень. Діяльність підприємства має в собі елементи теорії ігор. За допомогою прийомів теорії ігор розглядаються можливі варіанти поведінки компанії на ринку, прогнозується поведінка і можливі стратегії партнерів та конкурентів. Застосування теорії ігор дає підприємцю можливість вибору власної стратегії поведінки. Мета дослідження полягає у побудові платіжної матриці гри ?виробник ? торгове підприємство? та змішаного розв’язку гри. Науковою новизною є побудова платіжної матриці гри ?виробник ? торгове підприємство?, та отримання розв’язку прямої та двоїстої задач, ?виробник ? торгове підприємство?. Практичне значення отриманих результаті полягає в розробці математичної моделі, яка дає можливість знайти оптимальний розподіл товару між виробниками та торговими підприємствами, а також сформувати оптимальну цінову стратегію гравців опираючись на цінову і товарну політику конкурентів.Дана тематика має перспективу дослідження з використання теорії матричних ігор для розрахунків та порівняльної оцінки взаємодії різних підприємств, структурних підрозділів тощо.

Last modified: 2016-07-06 19:24:45