ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІННОВАЦІЙНА-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 165-170

Keywords : інновації; інноваційно-інвестиційна діяльність; інноваційна діяльність в сільському господарстві;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в сучасних умовах неможливе без використання наукових досягнень та впровадження інновацій у виробництво. Аграрна наука має достатній потенціал, однак темпи впроваджень в сільськогосподарське виробництво науково-технічних досягнень значно відстають від темпів їх розробок в науково-дослідних установах. Одна із суттєвих причин такого стану справ пов’язана з низькою платоспроможністю більшості сільськогосподарських виробників. Виходячи з цього, необхідність пошуку нових методів підвищення активізації інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарськими підприємствами й визначила актуальність і практичну значимість вибору теми статті. Метою статті є дослідження окремих аспектів інноваційно-інвестиційних можливостей сільськогосподарських підприємств Cумської області, комплексна характеристика їх сучасного стану. Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств України потребує нового погляду на ?інноваційні? напрямки вкладення коштів сільськогосподарськими виробниками. Вивчення цих проблем регіону є об’єктивною передумовою для підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК Сумської області. У результаті дослідження доведено, що одним із головних факторів успішного функціонування будь-якого підприємства є його інноваційна активність. Узагальнення оцінок респондентів підтверджує той факт, що серед головних ?інноваційних? напрямів вкладення коштів сільськогосподарськими виробниками є придбання матеріалів, нових сортів та порід тварин, а також придбання нової сільськогосподарської техніки. На основі аналізу виявлені основні проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Сумської області та основні шляхи їх вирішення. Хочемо наголосити на тому, що інноваційно-інвестиційному розвитку сільськогосподарського виробництва приділяється мало уваги, бо промислові підприємства найбільш активні. Це призводить до того, що значна кількість аграрних підприємств обмежує кількість інновацій, які використовує у своєму виробництві.

Last modified: 2016-07-06 19:26:00