ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПОГЛЯДИ ВОЛОДИМИРА НАВРОЦЬКОГО НА СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 262-267

Keywords : система оподаткування; податкове законодавство; домовий податок; ?рунтовий податок; чинш.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Охарактеризовано середовище формування світоглядних, у тому числі економічних поглядів Володимира Навроцького. Метою даної публікації є дослідження поглядів Володимира Навроцького на значимість податків у процесах економічного розвитку з їх адаптацією до сучасних умов трансформації фінансово-бюджетної системи в Україні. Окреслено коло інтересів вченого в розрізі різних аспектів економічного і соціального-трудового життя. Показано, що економічні погляди вченого сформувались на прихильності до трудової теорії вартості та фізіократизму, піднімаючи значимість виробничого фактора розвитку. Водночас вчений захоплювався ідеями соціалізму, дійшовши однак до висновку, що на полі дійсного життя, соціалізм є нездійсненною мрією. Виявлено специфічні об?рунтування Володимиром Навроцьким системи податків та її впливу на рівень життя населення. Зокрема, охарактеризовано ставки домового податку ? до реформи (чиншового і класового; чиншове житло ? те, за яке власник мусить щорічно платити уряду). Велику увагу приділено деталізації системи оподаткування домів того часу, яка в дослідженні охоплює різнопросторовий аспект (Відень, Львів, Броди і т.д.), різні типи поселень (села, міста, у тому числі великі), принципи роботи комісії з оцінювання домів, зокрема з визначенням ?проценту на амортизацію і репарацію?. Окрім домового податку висвітлено погляди вченого на питання земельного оподаткування. Виявлено, що непомірне оподаткування селян лише призвело до їх заборгованості, в першу чергу перед лихварями, внаслідок чого фактично чверть землі селян стала належати саме їм. Наводиться конкретний розрахунок оподаткування ?панського? і ?хлопського? ?рунту з припущенням вченого, що перший оцінено в катастр за значно нижчою вартістю, у результаті чого на ?хлопа? накладається ще вищий податковий тягар. Подальші дослідження будуть спрямовані на об?рунтування актуальності поглядів Володимира Навроцького у сучасних умов економічного розвитку України та постійного вдосконалення її податкового законодавства.

Last modified: 2016-07-06 20:50:54