ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПОДАТКОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОГО ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 268-273

Keywords : підприємство; податкова конкурентоспроможність; податкова система; податковий менеджмент; полівекторний розвиток; розвиток.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність дослідження обумовлена тим, що зовнішнє податкове середовище бізнесом в Україні найчастіше трактується як реальна щоденна загроза, яка ускладнює ведення підприємницької діяльності. Разом з тим, таке середовище ? це також можливості, які для суб’єктів господарської діяльності можуть стати використаними можливостями і у яких їхня податкова система може ідентифікуватись як конкурентоспроможна. Мета статті полягає в об?рунтуванні необхідності та практичної доцільності ідентифікування як окремого поняття терміну ?податкова конкурентоспроможність підприємства?, а також розвиток його змістового наповнення. Розглянуто основні поняття, що характеризують різні елементи податкової системи підприємства. Доведено відсутність поняття, науково об?рунтований зміст якого свідчив би про відповідність існуючої податкової системи суб’єкта господарювання можливостям зовнішнього податкового середовища. Відтак, як таке поняття рекомендовано використовувати термін ?податкова конкурентоспроможність підприємства?, під яким запропоновано розуміти здатність його податкової системи за певними параметрами відповідати можливостям зовнішнього податкового середовища з урахуванням просторово-часового чинника. Виокремлено передумови доцільності теоретико-прикладного використання поняття ?податкова конкурентоспроможність підприємства?. Об?рунтовано зв’язок такої конкурентоспроможності із ринковими чинниками, а також розглянуто можливості керівників і власників підприємств у сфері її оцінювання. Зроблено висновок про те, що податкову конкурентоспроможність підприємства можна структурувати, оцінити, моделювати та прогнозувати для забезпечення полівекторного розвитку підприємств.

Last modified: 2016-07-06 20:52:27