ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology” >>

Vol.1, No.1

Publisher: Mukachevo State University

Publishing Date: 2015-06-17

 1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УЧНІВСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ В ГІМНАЗІЯХ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  Authors: Voroshchuk O.D.

 2. РОЗВИТОК СЕРЕДНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ

  Authors: Kukharchuk O.S.

 3. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  Authors: Liubchenko I.I.

 4. АЛГОРИТМ ДОБОРУ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

  Authors: Merzliakova O.L.

 5. РОЗВИТОК ПРОБЛЕМИ ЗАОХОЧЕННЯ ДОШКІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ

  Authors: Prytuliak L.M.

 6. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  Authors: Tovkanets H.V.

 7. ADALÉKOK A MUNKÁCSI TANÍTÓKÉPZÉS TÖRTÉNETÉBŐL (1914?1919)

  Authors: Chovrii S.Yu.

 8. ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З ЕКОНОМІКИ

  Authors: Viievska M.H.

 9. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

  Authors: Zalanovska L.I.

 10. TERMS FORMATION INDEPENDENCE OF FUTURE TEACHERS IN THE VOCATIONAL TRAINING

  Authors: Kampov S.

 11. ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

  Authors: Lappo V.V.

 12. THE CONCEPTION OF PEDAGOGIC MASTERY BASIS FORMATION OF FUTURE TEACHERS AT ELEMENTARY SCHOOL У

  Authors: Telychko N.

 13. ДІАГНОСТИКА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ

  Authors: Kharkivska A.A.

 14. МІЖКУЛЬТУРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО ОБУМОВЛЕНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

  Authors: Babakova O.O.; Povidaichyk O.S.

 15. ГРУПОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

  Authors: Klymenko I.M.

 16. РОЛЬ АКСІОСФЕРИ КРАЄЗНАВСТВА У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  Authors: Kuzma-Kachur M.I.

 17. ФОРМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

  Authors: Petrychenko L.O.

 18. ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Authors: Chala A.H.

 19. ПРОБЛЕМА АСИМЕТРІЇ В МОВІ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

  Authors: Kurylo O.Y.; Fentsyk O.M.

 20. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  Authors: Khoma O.M.

 21. SUGGESTION IN THE PROCESS OF EDUCATIONAI TEXTS PERCEPTION

  Authors: Shcherban T.

 22. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  Authors: Melnychuk I.M.

 23. ПЕДАГОГІКА ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАРУБІЖЖЯ

  Authors: Romaniuk K.O.

 24. КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЙ ТА ПРАКТИК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ? ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

  Authors: Chahovets A.I.

 25. ?ПАРАДИГМА КОЛОНІЇ? ТА СПЕЦИФІКА ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОЇ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇЇ ЛЮДИНИ

  Authors: Hoshovskyi Ya.O.

 26. ОЗНАЙОМЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ ВІКОВОГО РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

  Authors: Korchakova N.V.

 27. СИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

  Authors: Kostiu S.Y.

 28. МУЗИКА У ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

  Authors: Solovei Ya.H.

 29. ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПРИЧИНИ, ВИДИ ТА НАСЛІДКИ

  Authors: Chaplinska L.V.

 30. ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРЯННЯ ПРАЦІВНИКІВ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  Authors: Berezovska L.I.

 31. ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

  Authors: Во

 32. МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

  Authors: Horban H.O.

 33. ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ РІВНЯ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ

  Authors: Dyshkant O.V.

 34. ПРОБЛЕМА ОПАНУВАННЯ У СИТУАЦІЇ ВИСОКОЇ ТРИВОЖНОСТІ

  Authors: Korniienko I.O.

 35. ВПРОВАДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ПРОЕКТІВ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦЯ

  Authors: Potapchuk Ye.M.; Potapchuk N.D.

 36. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО ЗВЕНА В РАМКАХ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

  Authors: Senko T.V.

 37. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ СТОРІНОК В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

  Authors: Skulovatova O. V.

 38. ДОСВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НІМЕЧЧИНИ

  Authors: Viktorova L.V.