ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türk - Macar İlişkilerine Dair Türkçe Makaleler Kaynakça Denemesi

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 272-287

Keywords : Türk-Macar İ�lişkileri; Bibliyografya; Macaristan;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, Macar ve Türk ilişkileri ile ilgili kaleme alınmış Türkçe makaleleri kapsamakta olup hatıratlar, yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma eserleri kapsam dışında bırakılmıştır. Yazar soyadlarının alfabetik olarak sıralandığı kaynakça, Türkçe süreli yayınlar, çeşitli bildiri kitapları ve veri tabanları taranarak oluşturulmuştur.

Last modified: 2017-05-02 20:59:32