ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 335-344

Keywords : Trichoptera; Fauna; Gönen Çayı; Balıkesir; Çanakkale;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çalışma alanı olarak seçilen Gönen Çayı, Marmara Havzası’nın Çanakkale-Balıkesir kesimindeki en önemli akarsulardan biridir. Yaklaşık uzunluğu 134 km’dir. Özellikle son yıllarda yoğun tarım, hayvancılık ve madencilik faaliyetlerinden olumsuz olarak etkilenmekte ve çeşitli kirletici etkilere maruz kalmaktadır. Bu çalışmada Gönen Çayı’nın Trichoptera faunasının belirlenmesi amaçlanmış, Eylül 2010 ve Temmuz 2012 tarihleri arasında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve seçilen 12 istasyondan mevsimsel periyotlarla (8 arazi çalışması) örnekler alınmıştır. Çalışma sonunda, Gönen Çayı’nın Trichoptera (Insecta) faunasının 9 familya ve 16 cinse ait 28 tür tarafından temsil edildiği belirlenmiştir. Belirlenen familyalardan Hydropsychidae en fazla tür çeşitliliğine sahipken (9 tür), bunu sırasıyla Polycentropodidae ve Psychomyiidae  (5’er tür), Glossossomatidae (3 tür) ve Limnephilidae (2 tür) izlemiştir. Goeridae, Lepidostomatidae, Rhyacophilidae ve Odontoceridae familyaları ise birer taksonla temsil edilmiştir. 

Last modified: 2019-12-18 16:01:23