ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Lineer Hızlandırıcı Cihazında (Linak) Alınan Rölatif Doz Ölçümlerinde ≤ 3 mm Geometrik Hataların Yüzde Derin Doz (%DD) ve Işın Profil (IP) Parametreleri Üzerine Etkisi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 239-247

Keywords : Lineer hızlandırıcı; Radyoterapi; Yüzde derin doz; Işın profil;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Modern lineer hızlandırıcı (Linak), kanserli hastaların tedavisi için yüksek enerjili X ışınları ve elektron demetleri üreten bir cihazdır. Radyasyon tedavisinin temeli madde ve radyasyon arasındaki etkileşime dayanır. Bu nedenle, radyasyon ve madde arasındaki etkileşim, radyasyon fiziği bilimini kanserin klinik tedavisine dönüştürür. Radyoterapide, dozimetrik ölçümler için en temel rölatif değerlendirmeler; X- ışınının derinliğe bağlı olarak değişimi gösteren yüzde derin doz (%DD) ve belli bir derinlikte ışının düzgünlüğünü ve simetrisini gösteren ışın profil (IP) ölçümlerden oluşmaktadır. %DD, belli bir derinlikte ölçülen radyasyon dozunun, maksimum doz derinliğinde ölçülen doza bölünmesiyle hesaplanır. Bu çalışmada, lineer hızlandırıcıda hasta öncesi başlangıç ölçümlerinde yapılabilecek ≤ 3 mm geometrik hatanın farklı alan boyutları için %DD ve farklı derinlikteki IP parametreleri üzerindeki etkisini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca yapılabilecek geometrik hatanın iyon odası farkına göre değişimi araştırılmıştır. Sonuçlar, ölçümler sırasında yapılabilecek ≤3 mm geometrik hatanın, özellikle yüzde derin doz parametreleri ve küçük alan simetrisi üzerinde etkisinin oldukça fazla olduğunu göstermektedir. 

Last modified: 2019-12-18 16:01:23