ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

16O+12C Esnek Saçılmasının Optik Model Analizleri için Fenomenolojik Nükleer Potansiyel Şekilleri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 374-383

Keywords : Elastik saçılma; Optik model; Tesir-kesiti;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

16O+12C esnek saçılmasının optik model analizleri, farklı fenomenolojik potansiyel formları kullanılarak ELAB=62, 75, 80, 94.8, 100, 115.9 ve 124 MeV gelme enerjileri için çalışıldı. Optik potansiyelin inşasında, deneysel veriler ile teorik hesaplamalar arasında belirli bir düzeyde uyum sağlanmasına imkân verebilecek karmaşık nükleer potansiyel formları denendi. İlgili nükleer potansiyellerin yapısı; derin, çekici, WS2 (Woods-Saxon kare) formunda gerçel bir kısım ile nispeten sığ, soğurucu sanal kısımlardan oluşturuldu. Bu çalışmada araştırılan sanal potansiyeller; WSH (Woods-Saxon hacim), WS2H, WSH+ WSDY (Woods-Saxon Diferansiyel yüzey) ve WS2H+WSDY olmak üzere 4 farklı formda seçildi. WSH+WSDY tipi ve WS2H+WSDY tipindeki sanal potansiyeller kullanılarak yapılan analizlerin benzer sonuçlar ürettiği ve 16O+12C sistemine ait tesir-kesiti ölçümlerini açıklamada, diğer fenomenolojik potansiyel formlarına göre daha başarılı olduğu bulundu. Teorik analizler ile deneysel veriler arasındaki uyum χ2 hata hesabı ile belirlendi.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23