ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Nazofarenks Kanseri Radyoterapi Tedavisinde Hibrit Tedavi Planının TLD ile Dozimetrik Doğrulanması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 395-401

Keywords : Nazofarenks; Eclips TPS; Hibrit plan; TLD;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Nazofarenks kanserinde geleneksel tedavi planlama, günümüzde yerini optimizasyon tekniklerinin kullanıldığı tersten planlamaya Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi – Yoğunluk Ayarlı Arc Terapi (IMRT-IMAT) ve ikisinin birlikte kullanıldığı Hibrit tedavi planlamalara bırakmıştır. Özellikle IMAT veya IMRT tedavi planlarında düşürülemeyen kritik organ dozları veya iyi kapsanamayan PTV hacimleri için Hibrit planlara ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu karmaşık hesaplamaları yapan Tedavi Planlama Sistemlerinin (TPS) doz hesaplarının dozimetrik yöntemlerle doğrulanması gerekmektedir. Bu çalışmada Termolüminesans dozimetre (TLD) yöntemi ile TPS doğruluğu test edilmiştir. Alderson® Rando Fantom’un nazofarenks kanseri tedavi planlaması için tedavi şartlarında bilgisayarlı tomografi görüntüleri çekilmiştir. Planlanan Hedef Hacim 70 Gy (PTV70) ve kritik organlar (sağ parotis, sol parotis, medulla ve beyin sapı) tespit edilirken standart bir nazofarenks tümörlü hastanın Bilgisayarlı tomografi kesitlerinden füzyon yapılarak yararlanılmıştır. IMRT, IMAT ve Hibrit tedavi planları Eclipse (version 8.9.17) TPS kullanılarak fantom üzerinde aynı doz reçetesi ile oluşturulmuştur. Alderson® Rando Fantomda sağ ve sol parotise, medulla spinalise ve beyin sapına denk gelecek şekilde yerleştirilen TLD’lerin okuma değerleri toplam doza dönüştürülerek tedavi planlama bilgisayarındaki doz değerleriyle karşılaştırılmıştır. Eclipse TPS ile TLD ortalama okuma değerleri arasında en fazla fark IMRT planında Sol Parotiste % 3.5, IMAT planında Beyin Sapında % 2.78, Hibrit planda Beyin Sapında % 3.16 olarak bulunmuştur. Bu çalışma ile Nazofarenks için yapılan Hibrit tedavi planının TPS de doğruluğunun % 4 ten az olduğunu dozimetrik olarak tespit ettik.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23