ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Diffüz Optik Tomografi için Yeniden Yapılanma Algoritmalarının Karşılaştırılması

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ; ;

Page : 285-295

Keywords : Cebirsel geri çatım tekniği; Eşzamanlı cebirsel geri çatım tekniği; Tekil nokta ayrışması; Kesikli eşlenik gradyent; Diffüz optik tomografi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Diffüz optik tomografi (DOT), kanser tanısı veya kanser takibi için meme dokusunun doku kromoforlarının uzaysal dağılımını görüntülemek için 750-950 nm dalga boyu aralığını kullanır. DOT, doku optik özelliklerinin geri çatım teknikleri ile tomografik olarak gösterilmesini sağlar. Görüntülerdeki gürültüleri en aza indirmek ve daha gerçekçi tomografik görüntüler elde etmek için çeşitli geri çatım teknikleri geliştirilmiştir. Dört farklı geri çatım tekniklerini karşılaştırmak için DOT sistemi ile doku fantomu kullanılarak veriler elde edildi. Doku fantomundaki inklüzyonun konumu belirleme açısından Cebirsel geri çatım tekniği (ART), eşzamanlı cebirsel geri çatım tekniği (SIRT), tekil nokta ayrışması (TSVD) ve kesikli eşlenik gradyent (TCG) teknikleri karşılaştırılmıştır. Alt uzay tekniklerinden TSVD ve TCG ile oluşturulan görüntülerdeki inklüzyonun konumu, cebirsel yöntemlerden ART ve SIRT' den daha iyi konumlandırıldığı gösterilmiştir. Ayrıca, TSVD ve TCG tarafından oluşturulan görüntüler, ART ve SIRT ile oluşturulan görüntülere göre daha az gürültü olarak elde edilmiştir.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23