ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KORRUPSIYA FЕNOMЕNINI O‘RGANISHDAGI ILMIY NAZARIY YONDASHUVLAR VA O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SIYOSATI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 288-304

Keywords : korrupsiya; korrupsiyaga qarshi kurash; milliy xavfsizlik; xalqaro qonunchilik; korrupsiyaga qarshi kurash siyosati.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi doirasida korrupsiyaga qarshi olib borilgan davlat siyosati, poraxo‘rlikni oldini olishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy huquqiy islohotlar va ularni amalga oshirish mexanizmlari, shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashda mavjud kamchiliklarni o‘rganish va ularni bartaraf etish usullari haqida so‘z boradi. Maqola muallifi tomonidan O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashni yanada kuchaytirish va ijtimoiy hayotda poraxo‘rlikning salbiy oqibatlarini oldini olish maqsadida xalqaro qonunchilikda e'tiborga olingan korrupsion jinoyatlarning ba'zi xususiyatlarini milliy qonunchilikda aniq belgilab olish va ijtimoiy hayotda korrupsiyaga qarshi immunitetni shakllantirish muhim vazifa ekanligi ta'kidlangan.

Last modified: 2021-07-28 14:41:15