ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA KLASTERLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 305-312

Keywords : Klaster; transport; logistika; strategiya; transport infratuzilmalari; innovasion klasterlar; transport xizmatlari.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada mualliflar tomonidan O‘zbekistonda transport-logistika klasteri bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar va ularni holatini o‘rgangan holda, Jahon amaliyotida transport-logistika klasterlari faoliyatini tashkil etish amaliyoti atroflicha yoritilgan. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlarda transport logistika klasterlar bo‘yicha tajribalar tahlil qilingan. Shulardan kelib chiqqan holda maqolada xorij tajribalarini organish va mamlakatimizda samarali qollash masalalari o‘z aksini topgan.

Last modified: 2021-07-28 14:43:04