ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BUG‘DOY VA TRITIKALE O‘SIMLIGIDA UNIB CHIQISH DINAMIKASI KO‘RSATKICHLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 313-317

Keywords : rganogenez; fenologik davr; boshoqlash; tritikale; generativ organ.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada boshoqli don ekinlari guruhiga mansub bug‘doy va tritikale ekinlarini istiqbolli navlarining muhim xo‘jalik belgilarini o‘rganish maqsadida bu ekinlarning unib chiqish dinamikasi haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan

Last modified: 2021-07-28 14:44:25