ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DINIY TA’LIM VA UNING HUQUQIY ASOSLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 330-336

Keywords : Ta’lim; ilm; bilim; diniy ta’lim; diniy qadriyat; dunyoviy va diniy ta’lim uyg‘unligi; uzluksiz ta’lim; majburiy ta’lim; konfessiya; malakali kadr;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida ta'lim tushunchasi, diniy va dunyoviy ta'lim tushunchasi, ta'lim olish huquqi va asoslari, diniy ta'lim olish imkoniyatlari, diniy va dunyoviy ta'lim olishning normativ-huquqiy asoslarini tahlil qilish bilan birga diniy ta'lim sohasida amalga oshirilishi lozim bo‘lgan faoliyatga oid masalalarga e'tibor qaratilgan.

Last modified: 2021-12-26 03:58:06