ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FALSAFIY DUNYOQARASH BARCHA EZGU-NIYATLARNI AMALGA OSHIRUVCHI MA’NAVIY KUCHDIR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 337-342

Keywords : Falsafiy dunyoqarash; milliy manfaat; milliy yuksalish; ma’naviy kuch; global makon; axbarotlar ummoni; falsafiy tafakkur.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada jamiyatni rivojlantirishda muhim omil odamlarning yangicha dunyoqarashini shakllantirish va rivojlantirish, ya'ni ularni “tafakkur qulligi”dan ozod qilish masalasi falsafiy tahlil etilgan

Last modified: 2021-12-26 04:14:16