ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTON TASHQI SIYOSATI: MILLIY MANFAATLARGA ASOSLANGAN FAOL VA PRAGMATIK YO‘L

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 343-351

Keywords : O‘zbekiston; tashqi siyosat; milliy manfaatlar; strategiya; taraqqiyot; Markaziy Osiyo; mintaqaviy hamkorlik; Maslahat kengashi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada O‘zbekiston tomonidan so‘nggi besh yil davomida ilgari surilgan va jahon hamjamiyati tomonidan qo‘llab-quvvatlangan yangi konstruktiv, siyosiy tashabbuslar, shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasidagi ijobiy tendensiyalar tahlil etilgan. Maqolada Markaziy Osiyoda kechayotgan jiddiy siyosiy transformatsiya jarayonida ochiqlik va konstruktivlik, o‘zaro ishonch va hurmat tamoyillari mustahkamlanayotgani qayd etilgan. Bu esa, muallifning fikricha, yaqin kelajakda Markaziy Osiyo yagona barqaror taraqqiyot makoni sifatida jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvga kirib borishi va unga yangi sifat va mazmun bag‘ishlashiga umid uyg‘otadi.

Last modified: 2021-12-26 04:18:05