ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KOMIL IKROMOV IJODIDA VATAN MAVZUSI VA MUAMMOLARINING BADIIY AKS ETISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 352-358

Keywords : xronika; individ; o‘zbek romanchili; konflikt; fuqarolar urushi; Vatan ozodligi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada taniqli o‘zbek adibi Komil Ikrom ijodidagi vatamparvarlik mavzusi, uning muammolari yoritiladi. Yozuvchi asarlarining o‘lmas g‘oya va mavzularining hozirgi kunda ham dolzarbligi ko‘rsatib beriladi.

Last modified: 2021-12-26 04:21:15