ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOSHQARUV REGLAMENTINI TASHKIL ETISHDA AXLOQIY TAMOYILLARNING O‘RNI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 359-370

Keywords : davlat; jamiyat; adolat; adolat konsepsiyasi; reglament; boshqaruv reglamenti; axloq; axloqiy qadriyatlar; rahbar; rahbar axloqi; tanqid; rag‘bat;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada boshqaruv reglamentini tashkil etishda axloqiy tamoyillarning o‘rni haqida so‘z yuritiladi. Jumladan, boshqaruv reglamentatsiyasini tashkil etish va uning amaliyligini ta'minlash rahbar va xodimlar o‘rtasidagi axloqiy munosabatlarni mustahkamlaydi. Boshqaruv belgilangan axloqiy qadriyatlarga asoslanishi jamoada kelib chiqishi mumkin bo‘lgan turli xil nizo va ixtiloflarni bartaraf etishning huquqiy negizi bo‘lib xizmat qilishi bilan bir qatorda adolatli boshqaruvni ta'minlashda muhim vosita ekanligi haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, rahbarning o‘z xodimlariga nisbatan rag‘bat va intizomiy choralarni qo‘llash tartiblari, jamoaviy mehnat samaradorligini oshirish, o‘zaro munosabatlar muvozanatini ta'minlashning muhim ma'naviy-tarbiyaviy vositalari yoritiladi. Rahbarning boshqaruvni hamkorlik asosida tashkil etish uslubi takomillashib borayotganligi, muammolar yechimi xususida xodimlar bilan muntazam majlislar o‘tkazish, rahbar va xodimlar o‘rtasida ochiq muloqot, xodimlarning tashkiliy vazifalarni hal etishda ishtiroki, bo‘lim va boshqarmalarga mustaqil qaror qabul qilish, moddiy ne'matlarni taqsimlash vakolatlarini berish, ishchilarning rejalashtirish jarayonlarida qatnashish uslublari haqida so‘z yuritiladi.

Last modified: 2021-12-26 04:24:58