ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O'ZBEK VA TURK ERTAKLARIDA "YAXSHILIK" KONSEPTINING IFODALANISHI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 371-378

Keywords : ertak; janr; xalq og’zaki ijodi; umumbashariy qadriyatlar; “yaxshilik”; folklore va h.k.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

“Sharqqa donishmandlik xos”, degan edi Abdulla Oripov. Darhaqiqat, biz sharq xalqalari rostdan ham yozgan narsalarimiz, aytgan she'r-dostonlarimiz orqali kimgadir nasihat qilishga urinamiz. O'zbek xalq ijodiga xos bo'lgan ertaklar ham ayni vaqtda bir xil vazifani bajaradi. Jahonning bir qator millat-elatlarida ham ertak janri mavjud. Ammo barcha ertaklarda ma'noviy butunlik boshqa-boshqa narsalarg qaratilishi mumkin. O'zbek ertaklarida asosiy xulosa “yaxshilik”ka qaratiladi. O'zbeklarga qardosh bo'lgan turk ertaklari ham shu jumladan, o'quvchilari uchun yaxshilik ulashishga intiladi. Ushbu maqolada muallif o'zbek va turk ertaklari va ulardagi umumbashariy “yaxshilik” tushunchasi haqida batafsil bayon qiladi.

Last modified: 2021-12-26 04:27:46