ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.7, No.3

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2018-07-20

 1. Ünlü Kırgız Eleştirmen Salican CİGİTOV'un İlmî Kişiliği ve Makalelerine Bir Bakış

  Authors: Kemal GÖZ; Halit AŞLAR

 2. Bir Sözlü Tarih Metni Olarak Kıssa-i Zelzele ve Konusunun Anadolu Basınına Yansıması

  Authors: Mehmet EROL

 3. Türk Asıllı Yabancı Uyruklu Bireylerin Türkiye’deki Eğitim Süreçlerinde Yaşadıkları Problemler

  Authors: Hakan DÜNDAR; Büşra Nur AKSOY

 4. Kırgız ve Türk Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Eğilimlerinin Saptanması

  Authors: Murat GÖKALP; Ahmet KOCASAKAL; Pınar KIZILHAN

 5. Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

  Authors: Yavuz ERCAN GÜL; Nadir ÇELİKÖZ

 6. İlkokul Öğrencilerinin Başarı Duyguları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi

  Authors: Çiğdem ALDAN KARADEMİR; Özge DEVECİ

 7. Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi

  Authors: Rumeysa AKGÜN; Hüsamettin ÇETİN

 8. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Gözü ile Eğitime ve Yükseköğretime Bir Bakış

  Authors: Mehmet KOÇYİĞİT; Eray EĞMİR; Mustafa AKÇİL

 9. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programı 1.Sınıf Öğrencilerinin Programa İlişkin Beklentileri

  Authors: Abdullah Mücahit ASLAN; Hayri KOÇ; Baki BÜYÜKSEVİNDİK

 10. Değer Eğitimi Modeli Olarak Ahilik

  Authors: Rüştü YEŞİL; Mehmet KART

 11. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kursiyerlerinin Algıladığı Sosyal Destek ve Bu Desteğin Kardeş Sayısına Göre İncelenmesi F. Kayalar, H. Bahar, R. Polat, (2018)

  Authors: Hüseyin Hüsnü BAHAR; Fethi KAYALAR; Recep POLAT

 12. Okul Müdürleri ve İşveren Gözüyle Mesleki Eğitimin Sorunları

  Authors: Hüsnü ERGÜN

 13. Кыргызстанда радикалдашуу маселеси жана аялдардын орду

  Authors: ЭШЕНКУЛОВА К.З.

 14. Peyzaj Tasarımında Etik ve Sorumluluk

  Authors: Filiz ÇELİK

 15. Bazı Avrupalı Ressamların “Kana’da Düğün” Konulu Eserlerine Üzerine

  Authors: Fatih BAŞBUĞ

 16. Türkiye ve Batı Ülkelerinde Yüksek Din Öğretimi: Niteliksel Bir Karşılaştırma

  Authors: Mustafa KÖYLÜ

 17. Din Öğretimi Temelleri: Kırgızistan Örneği

  Authors: Cazgül COLALİYEVA

 18. Taşköprülü-Zâde’ye Göre Öğretmenlik ve Öğrencilik Ahlakı

  Authors: Mehmet KORKMAZ

 19. İslam Hukukunda Şâyi Malın Kiralanması

  Authors: Esra GÜLENGÜL

 20. Meslek Yüksekokullarında Uygulanan İşbaşı Eğitimlerinde Boylamsal Bir Değerlendirme Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği

  Authors: Bülent ARPAT

 21. Tüketicilerin Rasyonel ve Hedonik Marka Algılarının Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

  Authors: Özer YILMAZ; Burak YAPRAK

 22. Financial and Performance Analysis of Food Companies: Application of TOPSIS and DEA

  Authors: Filiz KONUK

 23. Sosyal Medya Pazarlamaya Yönelik Tüketici Algılarının İncelenmesi: Kırgızistan Üzerinde Bir Araştırma

  Authors: Niyazi GÜMÜŞ

 24. Türk Dizilerindeki Ürün Yerleştirme Uygulamalarına Yönelik Tüketici Algılarının İncelenmesi Azerbaycan Üzerinde Bir Araştırma

  Authors: Niyazi GÜMÜŞ

 25. Tedarikçi İlişkilerinin İnovasyona Etkisi: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma

  Authors: Mert ÖZGÜNER; Zeynep ÖZGÜNER

 26. Konaklama Sektöründe Duyusal Markalamanın Önemi: Beş Yıldızlı Bir Otel Örneği

  Authors: Mehmet KARA; Selman TEMİZ

 27. Analysis of Service Innovation Performance in Turkish Banking Sector Using a Combining Method of Fuzzy MCDM and Text Mining

  Authors: Hasan DİNÇER; Serhat YÜKSEL; Şenol EMİR

 28. The Effect of Investment Incentives and Export Credits on Country Export: The Case of Turkey

  Authors: Çağatay BAŞARIR; Ahmed Yusuf SARIHAN

 29. Weber's Pendulum: Does Change Perception of Authority at Work?

  Authors: Kerim ÖZCAN; Belkıs ÖZKARA

 30. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları

  Authors: Hamza ÇAKIR

 31. İdeoloji ve Sanat İlişkisi Bağlamında Sovyet Anıtsal Propagandası

  Authors: Mehmet Emin SATIR

 32. Internet Cafes, Young People and Game Interaction: a Study in the Context of Subculture

  Authors: Veysel ÇAKMAK; Ercan AKTAN

 33. Rüya Motifleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikolojik Semptomlarla İlişkisinin Sınanması

  Authors: Hasan YILMAZ

 34. Türk, Kırgız ve Rus Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları: Kültürler Arası Karşılaştırma

  Authors: Hasan YILMAZ

 35. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mükemmelliyetçiliği ve Sahip Oldukları Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Authors: Selahattin AVŞAROĞLU; Mehmet ULUBEY

 36. Türkiye'de Kentsel Katı Atık Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

  Authors: Sevcan GÜLEÇ SOLAK; Şerife PEKKÜÇÜKŞEN

 37. Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Belediye Mevzuatında Performansı Arttırma Yönünde Yapılan Değişiklikler Üzerine

  Authors: Vasfiye ÇELİK; Şerife PEKKÜÇÜKŞEN

 38. Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı; Isparta İli Üzerinden Nitel Bir Analiz

  Authors: Osman Kürşat ACAR

 39. Seasonal Changes in Body Fat Ratios of Elite Athletes

  Authors: Kanat CANUZAKOV; Erdal ZORBA; Mehmet GÜNAY; Bilal DEMIRHAN; Akan BAYRAKTAR; Serdar GERI

 40. Осмонаалы Сыдыковдун чыгармалары жана алардын тарыхый мааниси

  Authors: КОЖОБЕКОВ М.

 41. Müşteri Sadakati Oluşturmada Algılanan Değerin Etkisi: Bir Cağ Kebap Restoranı Örneği

  Authors: Tuba TÜRKMENDAĞ; Azize HASSAN

 42. Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Bölgesel Turlarda Algılanan Hizmet Kalitesinin Kritik Olaylar Tekniği (KOT) ile Ölçülmesi

  Authors: Şule ARDIÇ YETİŞ

 43. Restoran İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, İnovasyon ve Kurumsal Çevrecilik Arasındaki İlişkilerin Incelenmesine Yönelik Bir Araştırma

  Authors: Serdar SÜNNETÇİOĞLU

 44. Otel Hizmetlerine Dair Konuk Beklentilerinin Kano Modeli İle Sınıflandırması ve Önceliklendirilmesi

  Authors: Ramazan GÖRAL; Çetin TOPUZ

 45. Tahtakuşlar Mirasının Keşfi: Yerel Halkın Tutumları Üzerine Bir Araştırma

  Authors: Ahmet KÖROĞLU; Ayşen ACUN; Füsun ESENKAL ÇÖZELİ; Musa OFLAZ

 46. Mutfak Şeflerinin Teknolojiye Hazır Bulunuşluk (TRI) Durumlarının Değerlendirilmesi

  Authors: Harun ÇALHAN; Reha KILIÇHAN

 47. Fast Food Tüketiminde Ailenin Rolü; Çanakkale Örneği

  Authors: Oğuz TAŞPINAR

 48. International Students, Nation Branding and the Good Country Index: Turkey Example

  Authors: Erman AKILLI

 49. Redefining Diplomacy in the 21st Century

  Authors: Metin AKSOY; Ahmet Servet ÇİÇEK