ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.4, No.5

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2015-12-20

 1. Okullarda Yaşanan Şiddet Olaylarinin Düzey ve Dinamiklerini Anlamak: Batman Merkez Örneği / Türkiye

  Authors: Yusuf ARSLAN

 2. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın Kırgızistan’da Kalkınma Programları Çerçevesinde Faaliyet Analizi

  Authors: Uğur ÜNAL

 3. Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kültüründe Spor Algısı

  Authors: Ayhan DEVER; Ahmet İSLAM

 4. Nahçivan`da Erken Tunç Çağı Buluntuları Işığında Sanatsal Yapı

  Authors: Toğrul HALİLOV

 5. Main Features of Changes in Incoterms 2010

  Authors: Özgür BAŞLANGIÇ

 6. Perakende Sektöründe Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma

  Authors: Polat Yücekaya; Ömer Faruk Rençber; Hüseyin Sönmez

 7. Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Planları ve Turizm Sektörüne Yönelik Tutumu

  Authors: Şenol ÇAVUŞ; Abdullah KAYA

 8. Türkçede Örtmece Sözlerin Oluşum Yolları

  Authors: Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK

 9. OECD’ye Üye Ülkeler Açısından Kişisel Gelir Vergisi Mükellef Sayılarının ve Seçmen Sayılarının Değerlendirmesi

  Authors: İbrahim ORGAN; Baki YEGEN

 10. Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversiteye İlişkin Memnuniyet Algıları: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği

  Authors: Barış ERDEM; Fazıl ŞENOL

 11. İş Yaşamında Yalnızlık, Duygusal Zekâ ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma

  Authors: Nuray MERCAN; Kemal DEMIRCI; Derya Ergun ÖZLER; Emine OYUR

 12. Kırgızistan Bişkek’te Ailelerin Satınalma Kararlarında Çocukların Rolü

  Authors: Bülent BAYRAKTAR; Saniye UÇKAÇ

 13. Sınıf Öğretmenlerinin Soru Sorma Stratejileri ve Karşılaştıkları Sorunlar

  Authors: Durmuş KILIÇ; Bahattin ERKUŞ

 14. An Assessment of M-Customer Satisfactıon Drivers and Levels From MShopping Applicatıons with Kano’s Model

  Authors: Süleyman BARUTÇU; Ali Alper AKGÜN; Hicran Utkun DİNÇER AYDIN

 15. Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Araştırma

  Authors: Altan AYAN; Agâh Sinan ÜNSAR

 16. Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi

  Authors: Celaleddin SERİNKAN; Gülşah ARAT

 17. Düzenli Fitness Egzersizlerinin Antropometrik ve Deri Altı Yağ Ölçüm Değerlerine Etkisi

  Authors: Kadir Can ÇELİK; Bilal DEMİRHAN; Kanat CANUZAKOV; Serdar GERİ; Dciparkul ABDIRAHMANOVA; Azamat TİLLABAEV; Refika GERİ

 18. Türk Siyasi Düşüncesinde Gustave Le Bon Etkisi: Abdullah Cevdet Örneği

  Authors: Ferihan POLAT; Ayşegül DURMUŞ

 19. Kırgızistan’da Türk Girişimcilerin Profili Üzerine Bir Araştırma

  Authors: Uğur ÜNAL; Seyil NAJİMUDİNOVA; Tuncer ÖZDİL

 20. Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi

  Authors: Damla ÖZSOY; İlhan TOKSÖZ; Adil OĞUZHAN

 21. Кыргыз жана огуздардын этникалык байланыштарынын башаты

  Authors: Муратбек КОЖОБЕКОВ

 22. Türk Halklarının Kültürel Değerlerinin Oluşmasına Katkı Sağlayan Atasözlerinde İletişim Teması

  Authors: Mehmet GÖK

 23. Karahanlı Hânedân Üyelerinin Gazneliler ve Selçuklularla Sıhriyeti

  Authors: Ergin AYAN

 24. İzmir ve Serbest Cumhuriyet Fırkası [12 Ağustos-17 Kasım 1930]

  Authors: Eyüp Öz

 25. Hemşehri Derneklerinin Kente Uyum Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

  Authors: Burcu ALTIPARMAK

 26. Hemşehri Derneklerinin Kente Uyum Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

  Authors: Burcu ALTIPARMAK