ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.5, No.1

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2016-03-25

 1. Konaklama İşletmelerinde İstihdam Edilen Personele Yönelik Eğitim Uygulamaları: Kırgızistan-Bişkek Otellerinde Örnek olay İncelemesi

  Authors: Fazıl ŞENOL; Narıngül MARGAZİEVA; Abdullah KAYA

 2. KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi

  Authors: Hüseyin ÇELİK

 3. BIST-Ulaştırma Endeksinde Yer Alan Firmaların Mali Performanslarının Ölçülmesi ve TOPSIS Yönteminin Uygulanması

  Authors: Selçuk KENDİRLİ; Aslıhan KAYA

 4. Kırgızistan’da Bütçe Açığı ile Dış Ticaret Açığı İlişkisi

  Authors: Damira BAYGONUŞOVA; Cusup PİRİMBAYEV

 5. Geçiş Ekonomilerinde Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Demografik Faktörler: Kırgızistan Örneği

  Authors: Raziyahan ABDİYEVA

 6. Karaman Kent Dinamiklerinin Çevresel Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

  Authors: Hakan CANDAN; Arzu MALTAŞ EROL

 7. Kutadgu Bilig’de Din ve Devlet İlişkisi: İki Dünyada Da Mutlu Olmak

  Authors: Nejat DOGAN

 8. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetim İle Öğütsel Öğrenme Arasındaki İlişki: Eğitim Kurumları Örneği

  Authors: Recep KAÇMAZ; Celaleddin SERİNKAN

 9. Sosyal Konut Uygulamaları ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği)

  Authors: Hayati BEŞİRLİ; Mehmet Akif BAKIR; Mustafa KOÇANCI; Zümre ÖZDEMİR GÜLER; Merve YALÇINKAYA GÜLLE

 10. Bir Kavramsallaştırma Denemesi Olarak Yoksulluk Çökmesi

  Authors: Mustafa KOÇANCI

 11. Canış ve Bayış’ın Sonsuz Yolculuğu

  Authors: İsmail ABALI

 12. Geleneksel Yayla Göçü: XX. Yüzyılın Başındaki Kırgız ve Anadolu Konar-Göçerleri Örneği

  Authors: Baktıbek ISAKOV

 13. Казахстандын экспорт, экономикалык өсүш, импорт, валюта курстары жана бюджет дефицитинин байланышынын VAR-анализи

  Authors: Adem AKTAŞ

 14. Кыргыз Pеспубликасынын жарандарынын чет өлкөдө окууга болгон кызыгуусу

  Authors: Aizat IBRAEVA; Rita ISMAILOVA

 15. Samsun Bölgesi Okçuluk Takımına Beslenme Eğitimi Verilerek Bazı Hematolojik Bulguların ve Performansın Değerlendirilmesi

  Authors: Deniz GÜNAY DEREBAŞI; Canan ASAL; YÜCELOĞLU KESKİN; Funda ELMACIOĞLU; Seydi Ahmet AĞAOĞLU

 16. Engelsiz Müzik Eğitimi

  Authors: S. Cem ŞAKTANLI

 17. Horâsân’da Siyasî Hayat ve Şehzâde Yesâvur İsyanı (1317-1320)

  Authors: Ömer SUBAŞI