ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

MANAS Journal of Social Studies >>

Vol.6, No.4

Publisher: Kyrgyz Turkish Manas University

Publishing Date: 2017-10-25

 1. KIRGIZ HALK ŞİİRİNDE “ÜRKÜN” YANSIMALARI

  Authors: Halit AŞLAR

 2. ÖĞRENCİLERİN ŞIRKETİ: GALATASARAY LİSESİ TALEBE SANDIĞI‘NIN KURULMASI VE BİLANÇOSU

  Authors: Betül BATIR

 3. HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN MÜZİK EĞİTİMİNDE RİTMİK OKUMA DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ

  Authors: S. Cem ŞAKTANLI; M. Can ÇİFTÇİBAŞI

 4. CUMHURİYET DÖNEMİ ORTAOKUL TARİH DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  Authors: Eray ALACA

 5. KUR’AN’DA “AY’IN YARILMASI” MUCİZESİ

  Authors: Hüseyin ÇELİK

 6. KIRGIZ BİY MAHKEMELERİ HAKKINDA KISA BİR ANALİZ (XVIII-XX yy.)

  Authors: Aytmamat KARIEV

 7. TECRÜBİ BİLGİDEN SEZGİSEL BİLGİYE RİVÂYETLERİN İLLETİNİ BELİRLEMEDE SEZGİSEL (İLHAM) GÜCÜN İMKÂNI

  Authors: Muhittin DÜZENLİ

 8. HZ. PEYGAMBER’İN “ELÇİLİK” MOTİVASYONUNDA UZLET HAYATININ VE İLK İNEN AYETLERİN ROLÜ

  Authors: Enver BAYRAM

 9. ALÂUDDÎN SEMERKANDÎ’NİN MÎZÂNU’L-USÛLÜ TEMELİNDE SEMERKANT EKOLÜNÜN IRAK EKOLÜNE MUHALEFET ETTİĞİ DİL BAHİSLERİ

  Authors: Zuhal DAĞ

 10. İBNU’L-ESÎR’İN en-NİHÂYE FÎ GARÎBİ’L-HADÎS İSİMLİ ESERİNDE ALLAH’IN İSİM VE SIFATLARI KONUSUNDAKİ TE’VİLLERİ

  Authors: Ferhat GÖKÇE

 11. THE PERCEPTION OF KARRÂMİYYA IN MÂTURÎDÎ RECOURCES

  Authors: Zeynep ALİMOĞLU SÜRMELİ

 12. BATI ÜLKELERİNDE DİN EĞİTİMİ: GENEL BİR BAKIŞ

  Authors: Mustafa KÖYLÜ

 13. DAVUD EL-KAYSERÎ’YE GÖRE SÛFÎ EPİS TEMOLOJİSİNİN TEMEL BİR KAVRAMI OLARAK “KEŞF” VE TÜRLERİ

  Authors: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU

 14. BİREYSEL DİNİ TECRÜBE VE İŞLEVSELCİLİK AÇISINDAN KUR’AN KISSALARI

  Authors: Osman EYÜPOĞLU; Hüseyin ÇELİK; Murat YILDIZ

 15. АБУ МАНСУР АЛЬ- МАТУРИДИНИН АХЛИ КИТЕП БОЮНЧА КӨЗ КАРАШЫ

  Authors: Бакыт МУРЗАРАИМОВ

 16. КЫРГЫЗСТАНДЫН ТЫШКЫ МИГРАЦИЯСЫНЫН ДИНАМИКАСЫ ЖАНА АНЫН СЕБЕПТЕРИНИН АНАЛИЗИ

  Authors: Сулайманова Бурулча Бактыбековна

 17. FAİZ HADDİ VE PARA ARZININ DÖVİZ KURU ÜZERİNE ETKİSİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

  Authors: Fuat SEKMEN; Galip Afşin RAVANOĞLU

 18. ÖRGÜTLERDE ADALET ALGISININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Zübeyir BAĞCI; Gürol DEMİR

 19. İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIĞI ve FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Authors: Mehmet KARAHAN

 20. ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ARACI ROLÜ

  Authors: Gökhan KERSE; Canan Nur KARABEY

 21. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK İLE İŞE YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN ETİK İKLİMİN ARACI ROLÜ

  Authors: Mustafa BABADAĞ; Ömer Faruk İŞCAN

 22. BELEDİYE ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Muhammet YÜKSEL

 23. A RESEARCH ON FINANCIAL LITERACY OF DUMLUPINAR UNIVERSITY’S ACADEMIC STAFF

  Authors: Hakan ÇELİKKOL; Mediha Mine ÇELİKKOL; Nasıf ÖZKAN

 24. ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL EMEKLERİ İLE TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

  Authors: İbrahim AKSEL; Zübeyir BAĞCI

 25. BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL İNOVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Bekir EŞİTTİ; Haluk ERDEM

 26. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

  Authors: Bülent BAYRAKTAR; Gülnara KARADENIZ

 27. KIRGIZİSTAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 2003-2017 YILLARI ARASI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

  Authors: Seyil NAJIMUDINOVA

 28. VERGİ BİLİNCİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA: KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Authors: Celaleddin SERİNKAN; Mahmut ERDOĞAN

 29. REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Authors: Recep YILMAZ; Ömer ÇAKIN

 30. KIRGIZİSTAN’DA HALKLA İLİŞKİLER MESLEĞİNİN GELİŞMESİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ RÖLÜ

  Authors: Meerim ARTIŞEVA

 31. MARKA SADAKATİ OLUŞTURMA ARACI OLARAK TRANSMEDYA HİKÂYE ANLATIMININ YERİ VE DEĞERİ

  Authors: Özlem AKGÜÇ ÇETİNKAYA

 32. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИРАНСКОГО КИНО (до и после Исламской революции)

  Authors: Yusuf YURDİGÜL

 33. SİNEMAYA GİTME MOTİVASYONLARI VE FİLM İZLEME TUTUMLARI: KIRGIZİSTAN’IN BAŞKENTİ BİŞKEK’TE YAŞAYAN İZLER KİTLE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Authors: Kadir YOĞURTÇU; Gökçe YOĞURTÇU

 34. INTERNET ADVERTISING ON CONSUMERS’ POINT OF VIEW: CASE OF ERCIYES UNIVERSITY

  Authors: Nur GORKEMLI; Betul CETINKAYA

 35. SOVYET BELGESEL SİNEMASINDA MEDYA METİNLERİ ÜZERİNDEN İDEOLOJİK İNŞA: “KÖYÜMÜN ASKERLERİ” BELGESEL FİLMİ ÖRNEĞİNDE

  Authors: Regina CAMANKULOVA; Niyazi AYHAN; Venera NARINOVA

 36. MANAGERS' OPINIONS ON EFFECTS OF CORPORATE ENTREPRENEURSHIP FACTORS ON THE PERFORMANCES OF HEALTH INSTITUTIONS: TOKAT SAMPLE

  Authors: Altuğ ÇAĞATAY

 37. YABANCILARIN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMİNİN TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİ

  Authors: Hakan CANDAN; Ercan OKTAY

 38. EVOLUTION OF PARLIAMENTARY INSTITUTIONS IN THE BALTIC STATES EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF PARLIAMENTS IN ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA

  Authors: Saltanat KYDYRALIEVA

 39. NAHÇIVAN ANITLARININ AZERBAYCAN ARKEOLOJİSİNDE BİLİMSEL ÖNEMİ

  Authors: Toğrul HALİLOV

 40. SÜVEYŞ KANALI’NIN ULUSALLAŞTIRILMASI SORUNU VE SÜVEYŞ BUNALIMI

  Authors: Bürkan SERBEST

 41. BARACK OBAMA DÖNEMİ AVRUPA BİRLİĞİ-ABD İLİŞKİLERİ

  Authors: Ekrem Yaşar AKÇAY